WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT W 2021 R. UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500,00 zł
(art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych)

 

I. Umorzenia
1. Wałeckie Centrum Kultury – 7.113,00 zł (ważny interes publiczny)
2. Romana Kwiatkowska – 2.230,00 zł (ważny interes publiczny, ważny interes strony)
3. Mirosława Niećko-Pucyk - 1.902,00 zł (ważny interes strony)
4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 25.878,90 zł (ważny interes publiczny)
5. Janusz Piwowarczyk – 2.790,44 zł (ważny interes strony)
6. Sławomir Jaskólski – 652,41 zł (ważny interes strony)
7. Izabela Towarnicka – 2.036,97 zł (ważny interes strony)
8. Roman Sosnowski - 942,97 zł (ważny interes strony)

II. Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
2. Małgorzata Radecka
3. Katarzyna Żbikowska
4. Halina Parzych
5. Irena Witkowska
6. Iwona Przygocka
7. Witold Tustanowski
8. Sylwia Polewska
9. Justyna Gradzik
10. Jolanta Chilicka
11. Tomasz Soliński
12. Elżbieta Górska
13. Ewa Pluta
14. Jerzy Zajda
15. Przemysław Mazurkiewicz
16. Mariusz Mazurkiewicz

III. Zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miasta
1. BML Spółka z o.o.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 22 luty 2022 14:58 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 luty 2022 14:58 Mirosław Gardziński