Nawigacja Treść Narzędzia dostępności

Redakcja

 • Redaktor główny:
  Mirosław Gardziński
  mgardzinski@umwalcz.pl
  tel: +48 67 258 44 71 wew. 33
  fax: +48 67 258 26 18
 • Pozostali redaktorzy

 

Wstęp

Urząd Miasta Wałcz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wałcz.

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf, które nie są w pełni dostępne cyfrowo
 • mogą występować drobne błędy w opisach i treściach

Wyłączenia

 • materiały multimedialne zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • treści zewnętrzne mogą być niedostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Data ustalenia tekstu Deklaracji:
Data ostatniej aktualizacji tekstu Deklaracji:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Krawczyk.
 • Telefon: 672584471

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrza Miasta Wałcz
 • Adres: Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 672584471

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz
Urząd mieści się w dwóch połączonych z sobą przejściem służbowym budynkach A i B. Do budynku A prowadzi 5 wejść: jedno główne wejście od Placu Wolności, drugie od ul. Domańskiego, trzecie od ul. Kilińszczaków (otwierane zwyczajowo na potrzeby udzielanych ślubów w USC), czwarte wejście do dźwigu osobowego (windy) od strony dziedzińca oraz piąte, które znajduje się od strony dziedzińca, ale nie jest przeznaczone dla Interesantów. Plac Wolności oraz dziedziniec wyłożony jest kostką granitową. Do wejścia głównego budynku A oraz wejścia od strony Kilińszczaków prowadzą schody. Drzwi do wejścia głównego znajdują się po prawej stronie po pokonaniu 7 schodów z poręczą. Drzwi otwierane są na zewnątrz umożliwiając bezkolizyjne wejście. Następnie, należy pokonać kolejne 6 schodów i w odległości około 1 metra znajdują się dwuskrzydłowe drzwi otwierane automatycznie. Po ich przekroczeniu, w drugim pokoju po lewej stronie (pokój nr 11) znajduje się Biuro Obsługi Interesanta  Urzędu Miasta Wałcz, gdzie można uzyskać informację i pomoc w zakresie obsługi w Urzędzie Miasta Wałcz.

Do budynku B prowadzą 3 wejścia, jedno główne od strony ul. Kilińszczaków, drugie od strony dziedzińca, które jest rzadziej użytkowane przez Interesantów oraz trzecie wejście– dźwig osobowy (winda). Do wejścia głównego od strony Kilińszczaków oraz od strony dziedzińca prowadzą schody z poręczami.

Budynek A i B posiadają windy, które zapewniają dostęp do pomieszczeń Urzędu (nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej). W budynkach są oznaczenia w alfabecie Braille'a (przyciski wewnątrz i na zewnątrz wind posiadają oznaczenia w języku Braille'a), są oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabo widzących. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym m. in. poruszające się na wózkach inwalidzkich lub z wózkami dziecięcymi mogą dostać się do Biura Obsługi Interesanta wjeżdżając windą do budynku A z poziomu „-1” na poziom „0”. Winda znajduje się z tyłu budynku na dziedzińcu od strony ul. Domańskiego lub poprzez wejście bezpośrednie od strony ul. Domańskiego przy Komendzie Straży Miejskiej na końcu korytarza po lewej stronie. Pracownicy Urzędu służą pomocą w obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami. Korzystanie z usług pracownika znającego język migowy odbywa się bez konieczności wcześniejszego zgłaszania niniejszej potrzeby, jednak z uwagi na ewentualną nieobecność pracownika, może zaistnieć brak możliwości natychmiastowego kontaktu. W związku z tym informujemy, iż istnieje możliwość wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr 67-258-44-71 wew. 14 lub 65. Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Miasta Wałcz zapewni obsługę w uzgodnionym terminie. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W budynkach są dwie pętle indukcyjne. Brak jest systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku A, po lewej stronie od wejścia głównego. Drzwi toalety są oznakowane. Wyposażenie toalety przystosowane jest do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby chętne, mogą dokonać w Urzędzie wcześniejszego zgłoszenia wizyty osoby ze szczególnymi potrzebami w celu stworzenia najdogodniejszych warunków obsługi poprzez jedną z następujących form:

 • W siedzibie Urzędu, osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej: w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Wałcz, pokój nr 11, parter budynku A, Plac Wolności 1;
 • Pocztą: Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz;
 • Telefonicznie: pod numerem telefonu: 67-258-44-71 wew. 14 lub 65 lub 72;
 • Elektronicznie, przesyłając wiadomość mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Portal jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki

W części portalu Obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony tak, aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Inne informacje i oświadczenia

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi. ( Zobacz autoryzowane tłumaczenie WCAG 2.0 na język polski.)

Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel dla portalu Miasta Wałcz postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

Wydawca i redakcja portalu Miasta Wałcz w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

Tytuł Rozszerzenie Rozmiar Dodający
Raport o stanie dostępności
Raport o stanie dostępności.pdf (112.61 KB) Dodający: Przemysław Draus
pdf 112.61 KB Przemysław Draus
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.pdf (190.35 KB) Dodający: Przemysław Draus
pdf 190.35 KB Przemysław Draus
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 2022-2023
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 2022-2023.docx (20.83 KB) Dodający: Mirosław Gardziński
docx 20.83 KB Mirosław Gardziński

Opis Data Zmieniający Porównaj
poprawiono datę udostępnienia strony
Data: 05-07-2024 09:31 Zmieniający: Przemysław Draus
05-07-2024 09:31 Przemysław Draus
Zmieniono artykuł
Data: 04-01-2024 15:09 Zmieniający: Przemysław Draus
04-01-2024 15:09 Przemysław Draus
Zmieniono artykuł
Data: 27-03-2023 11:21 Zmieniający: Mirosław Gardziński
27-03-2023 11:21 Mirosław Gardziński
Zmieniono artykuł
Data: 22-04-2022 12:14 Zmieniający: Mirosław Gardziński
22-04-2022 12:14 Mirosław Gardziński
Zmieniono artykuł
Data: 24-01-2022 17:03 Zmieniający: Przemysław Draus
24-01-2022 17:03 Przemysław Draus
Zmieniono artykuł
Data: 20-01-2022 09:25 Zmieniający: Przemysław Draus
20-01-2022 09:25 Przemysław Draus
Zmieniono artykuł
Data: 20-01-2022 09:24 Zmieniający: Przemysław Draus
20-01-2022 09:24 Przemysław Draus
Zmieniono artykuł
Data: 20-01-2022 09:19 Zmieniający: Przemysław Draus
20-01-2022 09:19 Przemysław Draus
Zmieniono artykuł
Data: 20-01-2022 09:19 Zmieniający: Przemysław Draus
20-01-2022 09:19 Przemysław Draus
Zmieniono artykuł
Data: 20-01-2022 09:19 Zmieniający: Przemysław Draus
20-01-2022 09:19 Przemysław Draus
Zmieniono artykuł
Data: 20-01-2022 09:19 Zmieniający: Przemysław Draus
20-01-2022 09:19 Przemysław Draus
Zmieniono artykuł
Data: 20-01-2022 09:18 Zmieniający: Przemysław Draus
20-01-2022 09:18 Przemysław Draus
Zmieniono artykuł
Data: 20-01-2022 09:17 Zmieniający: Przemysław Draus
20-01-2022 09:17 Przemysław Draus
Zmieniono artykuł
Data: 20-01-2022 09:17 Zmieniający: Przemysław Draus
20-01-2022 09:17 Przemysław Draus
Zmieniono artykuł
Data: 20-01-2022 09:17 Zmieniający: Przemysław Draus
20-01-2022 09:17 Przemysław Draus
Zmieniono artykuł
Data: 20-01-2022 09:17 Zmieniający: Przemysław Draus
20-01-2022 09:17 Przemysław Draus
Zmieniono artykuł
Data: 20-01-2022 09:16 Zmieniający: Przemysław Draus
20-01-2022 09:16 Przemysław Draus
Zmieniono artykuł
Data: 20-01-2022 09:16 Zmieniający: Przemysław Draus
20-01-2022 09:16 Przemysław Draus
Zmieniono artykuł
Data: 20-01-2022 09:16 Zmieniający: Przemysław Draus
20-01-2022 09:16 Przemysław Draus
Zmieniono artykuł
Data: 26-04-2021 15:20 Zmieniający: Przemysław Draus
26-04-2021 15:20 Przemysław Draus
Zmieniono artykuł
Data: 26-04-2021 15:12 Zmieniający: Przemysław Draus
26-04-2021 15:12 Przemysław Draus
Zmieniono artykuł
Data: 26-04-2021 15:11 Zmieniający: Przemysław Draus
26-04-2021 15:11 Przemysław Draus