Urząd  Miasta Wałcz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Prosimy o zapoznanie się z Deklaracją dostępności oraz Oświadczeniem dostępności witryn wydawanych przez Urząd Miasta Wałcz.

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wałcz.

Data ustalenia tekstu Oświadczenia: 01 stycznia 2021 roku

Data ostatnio wprowadzonych zmian: 20 stycznia 2022 roku

Data ustalenia tekstu Deklaracji: 20 stycznia 2022 roku

Data ostatniej aktualizacji tekstu Deklaracji: 20 stycznia 2022 roku

Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz BIP, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.

 

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi. (Zobacz autoryzowane tłumaczenie WCAG 2.0 na język polski.)

Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel dla serwisu BIP Urzędu Miasta Wałcz postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

Wydawca i redakcja serwisu BIP Urzędu Miasta Wałcz w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

 

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA.

 

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

 

Wygląd

Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe, nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

 

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

 

Obrazki

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony tak, aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

 

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

 

Zauważone problemy

Mimo naszych wysiłków, aby jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

W szczególności mogą one dotyczyć:

 • 2.4.6 Nagłówki i etykiety. Nagłówki muszą być prawidłowo zagnieżdżone. Nasza witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki. Staramy się na bieżąco kontrolować takie sytuacje, ale bardzo możliwe, że nie wychwyciliśmy wszystkich przypadków.
 • 1.1.1. Treść nietekstowa (poziom A). Niepotrzebnie powtórzona treść odnośnika w opisie alternatywnym ikony. Podobnie jak w poprzednim przypadku, źródłem usterki jest automatycznie generowany opis alternatywny. Systematycznie poprawiamy kod stosowanego oprogramowania, aby wyeliminować wszystkie takie sytuacje.
 • załączonych dokumentów: Nie wszystkie starsze dokumenty zostały przygotowane zgodnie z wymogami dostępności. Systematycznie będziemy je poprawiać, zastępując niedostępne wersje dostępnymi. Nowe dokumenty przygotowywane są w oparciu o dostępne materiały źródłowe.

 

Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Po menu można się poruszać dodatkowo klawiszami strzałek w lewo i w prawo oraz w dół i w górę.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Przekaż nam swoje uwagi i oczekiwania

Jeśli korzystanie z naszego serwisu sprawia Ci radość albo jeśli zdarzył Ci się jakiś problem z dostępnością stron, poinformuj nas o tym wysyłając wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Krawczyk.
 • Telefon: 672584471

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrza Miasta Wałcz
 • Adres: Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 672584471

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz
Urząd mieści się w dwóch połączonych z sobą przejściem służbowym budynkach A i B. Do budynku A prowadzą 4 wejścia: jedno główne wejście od Placu Wolności, drugie od ul. Domańskiego, trzecie od ul. Kilińszczaków (otwierane zwyczajowo na potrzeby udzielanych ślubów w USC), czwarte wejście do dźwigu osobowego (windy) od strony dziedzińca oraz piąte, które znajduje się od strony dziedzińca, ale nie jest przeznaczone dla Interesantów. Do wejścia głównego budynku A oraz wejścia od strony Kilińszczaków prowadzą schody. Drzwi do wejścia głównego znajdują się po prawej stronie po pokonaniu 7 schodów z poręczą. Drzwi otwierane są na zewnątrz umożliwiając bezkolizyjne wejście. Następnie, należy pokonać kolejne 6 schodów i w odległości około 1 metra znajdują się dwu skrzydłowe drzwi wahadłowe. Po ich przekroczeniu, w pierwszym pokoju po prawej stronie (pokój nr 7) znajduje się Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Wałcz, gdzie można uzyskać informację i pomoc w zakresie obsługi w Urzędzie Miasta Wałcz.

Do budynku B prowadzą 3 wejścia, jedno główne od strony ul. Kilińszczaków, drugie od strony dziedzińca, które jest rzadziej użytkowane przez Interesantów oraz trzecie wejście– dźwig osobowy (winda). Do wejścia głównego od strony Kilińszczaków oraz od strony dziedzińca prowadzą schody z poręczami. 

Budynek A i B posiadają windy, które zapewniają dostęp do pomieszczeń Urzędu (nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej). W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Brailleʼa (przyciski wewnątrz wind nie posiadają oznaczenia w języku Brailleʼa), brak jest oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym m. in. poruszające się na wózkach inwalidzkich lub z wózkami dziecięcymi mogą dostać się do Kancelarii Ogólnej wjeżdżając windą do budynku A z poziomu „-1” na poziom „0”. Winda znajduje się z tyłu budynku na dziedzińcu od strony ul. Domańskiego. Pracownicy Urzędu służą pomocą w obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami. Korzystanie z usług pracownika  znającego język migowy odbywa się bez konieczności wcześniejszego zgłaszania niniejszej potrzeby, jednak z uwagi na  ewentualną nieobecność pracownika, może zaistnieć brak możliwości natychmiastowego kontaktu. W związku z tym informujemy, iż istnieje możliwość wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr 67-258-44-71 wew. 14 lub 65. Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Miasta Wałcz zapewni obsługę w uzgodnionym terminie. W budynkach nie ma pętli indukcyjnej oraz systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku A, po lewej stronie od wejścia głównego. Drzwi toalety są oznakowane. Wyposażenie toalety przystosowane jest do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na parkingu przed Urzędem od strony ul. Domańskiego znajduje się wyznaczone kolorem niebieskim 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce parkingowe jest bezpłatne.


Osoby chętne, mogą dokonać w Urzędzie wcześniejszego zgłoszenia wizyty osoby ze szczególnymi potrzebami w celu stworzenia najdogodniejszych warunków obsługi poprzez jedną z następujących form:

 • W siedzibie Urzędu, osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej: w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Wałcz, pokój nr 7, parter budynku A, Plac Wolności 1;
 • Pocztą: Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz;
 • Telefonicznie: pod numerem telefonu: 67-258-44-71 wew. 14 lub 65;
 • Elektronicznie, przesyłając wiadomość mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 26 kwiecień 2021 15:11 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26 kwiecień 2021 15:12 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 26 kwiecień 2021 15:20 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 styczeń 2022 09:16 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 styczeń 2022 09:16 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 styczeń 2022 09:16 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 styczeń 2022 09:17 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 styczeń 2022 09:17 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 styczeń 2022 09:17 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 styczeń 2022 09:17 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 styczeń 2022 09:18 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 styczeń 2022 09:19 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 styczeń 2022 09:19 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 styczeń 2022 09:19 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 styczeń 2022 09:19 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 styczeń 2022 09:24 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 styczeń 2022 09:25 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 styczeń 2022 17:03 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 22 kwiecień 2022 12:14 Mirosław Gardziński