W dniu 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która uprawnia osoby niesłyszące, niedosłyszące oraz głuchoniewidome podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Wałcz, jednostkach oświatowych Gminy Miejskiej Wałcz (przedszkola, szkoły podstawowe, Żłobek Miejski) oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do skorzystania z:

 1. bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, z zachowaniem prawa swobodnego wyboru dogodnej dla siebie formy komunikowania się;
 2. pomocy osoby przybranej, którą może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę niepełnosprawną w celu udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy;
 3. środków wspierających komunikowanie się tj. poczty elektronicznej, przesyłania faksów.

Co zrobić, aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

Osoba niepełnosprawna powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza do właściwego w sprawie organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Komu przysługuje pomoc?

Bezpłatna pomoc przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016), które łącznie z dowodem osobistym, należy przedstawić do wglądu, co do zasady, w dniu zgłoszenia potrzeby udziału tłumacza przy załatwianiu sprawy.

Jak dokonać zgłoszenia?

 • osobiście – w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Wałcz, pokój 7 (budynek A)
  • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP (przejdź do strony ePUAP )
  • telefonicznie na numer: (67) 258 44 71
  • przesyłając faks na numer: (67) 258 26 18

Do zgłoszenia wymagane są następujące dane osoby niepełnosprawnej:

 1. imię i nazwisko
 2. adres zamieszkania
 3. numer PESEL
 4. numer telefonu kontaktowego

Niezbędne jest ponadto wskazanie przez osobę niepełnosprawną oczekiwanego terminu wizyty w Urzędzie Miasta oraz wybranej metody komunikowania się, którą może być:

 • polski język migowy (PJM);
 • system językowo-migowy (SJM);
 • sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Formularz zgłoszenia dostępny jest poniżej w zakładce "Załączniki"

Jak odpowiemy?

Niezwłocznie po ustaleniu terminu przybycia tłumacza wybranego z rejestru Wojewody Zachodniopomorskiego, pracownik przyjmujący zgłoszenie powiadomi o tym fakcie osobę niepełnosprawną. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji świadczenia osobie niepełnosprawnej (np. kłopot w pozyskaniu tłumacza w terminie dogodnym dla osoby niepełnosprawnej), zostanie ona zawiadomiona wraz z uzasadnieniem o przyczynie oraz ustalony zostanie możliwy termin realizacji tego świadczenia lub inna forma realizacji uprawnień osoby niepełnosprawnej.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Formularz doc 51.50 KB Przemysław Draus

Brak informacji o zmianach.