Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, można już składać wnioski o zakup preferencyjny węgla za 2000 zł brutto za tonę.

Zgodnie z  w/w ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego:

  • Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.)
  • Zakup preferencyjny jest możliwy, jeżeli wnioskodawca nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jaka będzie określona w rozporządzeniu.
  • Do dokonania zakupu węgla od samorządu, mieszkańcy Wałcza muszą złożyć stosowny wniosek o zakup preferencyjny.
  • Wnioski mogą składać osoby fizyczne, które zamieszkują w gospodarstwie domowym na rzecz, którego dokonywany jest zakup węgla, a gospodarstwo domowe prowadzone jest na terenie Gminy Miejskiej Wałcz. 
  • Maksymalna ilość paliwa stałego możliwa do zakupienia to 1,5 tony w 2022 roku oraz  1,5 tony w 2023 roku na odrębny wniosek składany od dnia 01.01.2023 r.
  • Dostępny asortyment dla Gminy Miejskiej Wałcz to węgiel groszek/ekogroszek lub orzech.

Ważne !

Za odbiór węgla odpowiedzialny jest wnioskodawca. Nie dopuszcza się możliwości odbioru węgla w częściach. Będzie możliwość skorzystania z dodatkowo płatnego transportu oferowanego przez skład węgla. Za jakość i termin dostępności węgla odpowiadają spółki skarbu państwa.

Miejsce składania wniosków:

  • Osobiście: w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz,  Kancelaria ogólna;
  • listownie na adres: Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz;
  • elektronicznie za pośrednictwem ePUAP.

Wniosek do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki"

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o zakup węgla pdf 730.37 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 18 listopad 2022 07:20 Przemysław Draus